Obchodní podmínky služby PŮJČOVNA INSTAXŮ

www.kvakboutique.cz/instax-zdarma

 

 

 

 

 

Zapůjčíte-li si od www.kvakboutique.cz jakýkoliv fotoaparát Instax, zaplatíte pouze vratnou kauci (ve většině případů 1000,- Kč nebo dle domluvy) a za profocené filmy.

 

Jako profocené filmy je myšleno takové množství fotografií, které si zákazník sám zvolí skrze rezervační formulář na stránkách www.kvakboutique.cz, anebo po telefonické či e-mailové domluvě. Kauci / částku za toto odebrané množství filmů je zákazník povinen zaplatit na základě zaslané faktury před tím, než od www.svatebnidilnasabina.cz přebírá zapůjčený fotoaparát a filmy.

 

Jako minimální množství odebraných filmů je stanoveno 5ks, tedy 50 fotek (v případě fotoaparátů Instax), 70 fotek v případě vypůjčení prostřednictvím pošty či DPD, není-li domluveno jinak. Množství profocených fotografií je možné volit pouze po celých baleních filmů, tedy po 10ti fotografiích u fotoaparátů Instax .

 

Ceny filmů se řídí dle cen na e-shopu www.kvakboutique.cz, není-li domluveno jinak.

 

V momentě osobního převzetí zapůjčeného fotoaparátu je zákazník povinen podepsat zápůjční smlouvu, která obsahuje výše zmíněné podmínky a sankce. Sankcemi se rozumí finanční vyrovnání, pokud dojde k poškození, ztrátě či pozdnímu vrácení zapůjčeného fotoaparátu. V takovém případě může www.svatebnidilnasabina.cz po zákazníkovi požadovat zaplacení plné částky za fotoaparát dle cen uvedených na http://www.polagraph.cz/shop. V případě menšího poškození či pozdního vrácení je www.svatebnidilnasabina.cz oprávněn zákazníkovi nevrátit zaplacenou vratnou zálohu 1000,- Kč nebo její část.

 

Zákazník nemůže nárokovat vrácení fotografií, které při převzetí fotoaparátu zakoupil a není povinností prodávajícího tyto náplně odkoupit zpět, není-li v konkrétním případě domluveno jinak.

 

Zákazník je povinen vrátit zapůjčený fotoaparát v termínu uvedeném v zápůjční smlouvě. Fakturace odebraných filmů probíhá elektronickou formou.

 

PROVOZOVATEL:

 

KVAK EVENTS s.r.o.

Sabina Kvak, Písečná 781, Hradec Králové, 500 09, IČ09023879

 

 

 

Chystáme pro Vás novinky.