ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající

KVAK EVENTS s.r.o., Písečná 781/29, 500 09 Hradec Králové, IČ: 09023879

Internetový obchod: KVAK BOUTIQUE

E-mailová adresa: info@sabinakvak.cz

Telefonní číslo: +420 777 440 553

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:           ______________________________________

Adresa:                           ______________________________________

Telefon:                           ______________________________________

E-mail:                             ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky:            ______________________________________

Datum objednání:            ______________________________________

Datum převzetí:               ______________________________________

Specifikace zboží             ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________        dne ___________________        ____________________________________

                                                                                                                                  podpis

Nepoškozené zboží zašlete na adresu: KVAK EVENTS s.r.o., Sabina Kvak, Švehlova 512, 500 02 Hradec Králové, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.

 

 

Chystáme pro Vás novinky.